rss
rss

Nisipul fin a oftat, Zambeste-n el o urma de pacat, E semn c-aici, in zadar, Isi cheama luna lupii la altar. Stropi de vina, ingropat, Ciorchini de sare fata i-au spalat, Cristale reci tes in fum, Coperta-n aur pe-un sicriu de scrum. Cearcan, cearca, piaptana, ochii ei, Ma incearcana, aaa, Na, na, na, na.

Coronavirus

Politica

Media

Film

Spiritualitate

Economie

Politica